Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos – eksperimentinės elektrinio autobuso gamybos laboratorijos įrengimas ir eksploatavimas – poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

 

 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.):
  UAB „Vėjo projektai“, KU verslo inkubatorius, H.Manto g. 84, Klaipėda, LT-92294 Klaipėdos m. sav., tel. 8616 70940, el.p. rimantas.didziokas@vejoprojektai.lt.

 1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
  Eksperimentinės elektrinio autobuso gamybos laboratorijos įrengimas ir eksploatavimas
 1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas, gatvė):
  Kretainio g. 6, LT-94103 Klaipėda
 1. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai (data, rašto Nr.):
  Aplinkos apsaugos agentūros 2015-12-22d. raštas Nr. (28.1)-A4-14301 apie priimtą atrankos išvadą, kad UAB „Vėjo projektai“ planuojamai ūkinei veiklai – eksperimentinės elektrinio autobuso gamybos laboratorijos įrengimas ir eksploatavimas – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
 1. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą (nurodomas užsakovo adresas, telefonas):
  Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „Vėjo projektai“ buveinėje, KU verslo inkubatoriuje, H.Manto g. 84, Klaipėda, 9-16 val., tel. 8616 74940, kontaktinis asmuo – R.Didžiokas.
 1. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą (nurodomas atsakingos institucijos adresas, telefonas ir terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo):
  Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8706 62033.
 2. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais (nurodomas atsakingos institucijos, užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo adresas, telefonas ir terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo):
  Su PŪV poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius ir UAB „Vėjo projektai“ buveinėje, KU verslo inkubatoriuje, H.Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, 9-16 val.